Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

8.1.3 Tworzenie obrazu dysku Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

By utworzyć obraz lokalnego dysku dla hypervisor'a  Hyper-V (plik typu .vhd) można skorzystać z oprogramowania Disk2VHD (https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/disk2vhd). Trzeba podkreślić fakt, że po zaimportowaniu oraz podczas pierwszego użycia dysku wirtualnego mogą powstać błędy wynikające z różnic sprzętowych.
Jest to szczególnie problematyczne na systemach operacyjnych Windows oraz Linux gdzie jest tworzony obraz dysku startowego.

Inną metodą konwersji dysku jest korzystanie z narzędzi dostępnych w SCVMM instalowanego na komputerze, z którego pobierany będzie obraz dysku. Program jest dostępny w darmowej wersji Trial (365 dni) i tworzy obraz dysku w formacie .vhd. Opis programu znajduje się na stronie https://msdn.microsoft.com/en-gb/library/dd380687.aspx. Tworząc obraz dysku, program próbuje przeprowadzić rekonfigurację by nie powstawały problemy opisane w pierwszej metodzie tworzenia dysku wirtualnego.

W systemie Windows (Windows 7 - Windows 2008 Server) zarządzanie dyskami jest bardzo proste. Wystarczy wybrać opcję Zarządzaj dyskami by uzyskać dostęp do "Utwórz VHD" lub "Dołącz VHD" umożliwiającą tworzenie, zmianę lub zainstalowanie obrazu dysku w formacie .vhd

Do konwersji obrazu i utworzenia pliku w formacie .vmdk należy posłużyć się oprogramowaniem VMware - VMware Converter (za jego pomocą można przygotować obrazy dla różnych wersji hypervizor'a). Prostszymi narzędziami dostarczanymi przez VMware są: VMware Workstation oraz VMware Server. Darmowym narzędziem do zarządzania plikami .vmdk jest VMware Player.
 
 Opisane czynności mają charakter wyłącznie przykładowy: niewłaściwe użycie lub wykorzystanie bez należytej staranności i umiejętności, może spowodować częściową i/lub całkowitą utratę danych, a w niektórych przypadkach może zakłócić prawidłowe działanie serwera wirtualnego. Korzystanie z instrukcji bez odpowiednich umiejętności nie jest zalecane. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub wyrządzone szkody, wynikające z korzystania z tych wytycznych.