Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 8 - Import i Eksport Serwera Cloud > Importowanie maszyny fizycznej na serwer Cloud Hyper-V

8.5 Importowanie maszyny fizycznej na serwer Cloud Hyper-V Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Usługa Forpsi Cloud pozwala na tworzenie serwerów Cloud (z Hyper-V) wykorzystując obraz fizycznego komputera. Są dwa sposoby w zależności od posiadanego systemu operacyjnego Windows lub Linux.

Windows

Poniżej przedstawiamy procedurę dla systemu Windows:
 1. Tworzenie obrazu fizycznej maszyny
  Aby uzyskać obraz fizycznego dysku możesz skorzystać z narzędzi dostarczanych przez firmę Microsoft:
  - funkcjonalność Disk2VHD (https://docs.microsoft.com/en-gb/sysinternals/downloads/disk2vhd)
  - narzędzi znajdujące się w SCVMM (https://msdn.microsoft.com/en-gb/library/dd380687.aspx)
  Na komputerach z systemem Windows (Windows 7 - Windows 2008 Server) idziemy do opcji zarządzania komputerem i prawym przyciskiem myszy klikamy na "Zarządzanie dyskami", tam znajdują się opcje "Twórz VHD" i "Podłącz VHD".  Te dwie opcje pozwalają na szybkie stworzenie obrazu VHD Twojego komputera.

  Obraz, który chcesz wgrać na serwer Cloud musi spełniać poniższe warunki:
  - format pliku .vhd
  - nie może być większy niż 500GB
  - akceptowalny typ obrazu pliku to Dynamic lub Fixed; typ Differencing jest nieakceptowany

 2. Wgrywanie obrazu dysku do przestrzeni FTP
  Po zalogowaniu do panelu zarządzania ForpsiCloud możesz wgrać obraz dysku na swoją przestrzeń FTP:
  kliknij zakładkę "Zarządzaj",  z lewego menu wybieramy "Szablon" -> "Import Dysków",  Pojawi lista załadowanych obrazów oraz szczegóły usługi FTP.  W celu wgrania pliku do swojej przestrzeni FTP można użyć różnych klientów FTP (takich jak FileZilla, CoreFTP, Cyberduck, itp.). Po wprowadzeniu w kliencie danych do połączenia FTP można wgrać plik obrazu.

 3. Tworzenie serwera Cloud Hyper-V z wykorzystaniem własnego szablonu
  Podczas tworzenia serwera Cloud przy wybieraniu systemu operacyjnego kliknij w zakładkę "Import z FTP".  Kliknij przycisk “Aktywuj".  To pozwoli Ci na ominięcie wyboru szablonu dla nowego serwera Cloud.
  Następnie określ rozmiar pierwszego dysku i kliknij opcję "Podłącz dysk".  Pojawi się okno z listą obrazów dysków jakie zostały wgrane do przestrzeni FTP.  Z listy wybierz obraz, który chcesz wgrać na wirtualny dysk. Aby zakończyć całą operację, i uruchomić serwer Cloud, wybrany obraz musi być dyskiem bootowalnym z już zainstalowanym systemem.
  Na końcu operacji zostanie stworzony serwer Cloud z własnym szablonem/OS.

  Pamiętaj, że nie będziesz mógł połączyć się z nowym serwerem Cloud używając RDP lub SSH ponieważ nie został przypisany żaden adres IP do tego serwera. Żeby skonfigurować adres IP musisz uzyskać dostęp do Konsoli odzyskiwania.
Pamiętaj, że serwery Cloud Hyper-V posiadają następujące cechy wirtualnego sprzętu:
- pierwszy dysk twardy IDE
- typ kolejnych dysków twardych SCSI
W przypadku maszyn fizycznych, których struktura spełnia powyższe warunki nie powinny występować problemy z kompatybilnością sprzętową; ryzyko problemów znacząco wzrasta w momencie kiedy maszyna fizyczna nie spełnia tych warunków.

Linux

W przypadku eksportowania obrazu z komputera korzystającego z systemu Linux nie istnieje żadne narzędzie, które gwarantowałoby szybkie bezproblemowe wykonanie tej operacji; zalecamy postępowanie według poniższej procedury:
 • bootujemy CD/DVD z zewnętrznego nośnika
 • eksportujemy obraz z komputera lub z poziomu linii komend (np.:dd command) lub za pomocą narzędzi (np.: Clonezilla, Partimage)
 • wgrywamy plik do obszaru FTP
 • tworzymy serwer Cloud z wykorzystaniem własnego szablonu
 • wgrywamy obraz na główny dysk
 • łączymy się z serwerem Cloud za pomocą Konsoli odzyskiwania w celu odtworzenia systemu plików i skonfigurowania maszyny (wymaga to pewnego nakładu pracy)
 Biorąc pod uwagę złożoność całej procedury (oraz wymaganej wiedzy) w przypadku problemów prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.