Zarządzanie kontem FPL  /  Panel Kontrolny  /  Pierwsze logowanie do Panelu Kontrolnego i zmiana hasła

1.1 Pierwsze logowanie do Panelu Kontrolnego i zmiana hasła

W czasie pierwszego logowania do Panelu Kontrolnego zostaniesz poproszony o skorzystanie z własnych danych logowania: nazwy konta (konto FPL-12345) i powiązanego z nim hasła.

Po zalogowaniu otwarta zostanie sekcja "Zmiana hasła", w której zostaniesz poproszony o zmianę hasła (nazwa konta FPL będzie już uzupełniona).

W formularzu "Zmiana hasła" będziesz musiał wprowadzić następujące dane:
  • Obecne hasło: hasło, za pomocą którego się zalogowałeś.
  • Nowe hasło: nowe hasło, którego chcesz używać.
  • Powtórz nowe hasło: wprowadź ponownie nowe hasło, które wybrałeś.
 Po wypełnieniu formularza kliknij przycisk "POTWIERDŹ".

Jeśli hasło zostanie pomyślnie zmienione, system wyśle wiadomość e-mail, potwierdzającą wykonanie operacji zmiany hasła.
 
Należy pamiętać, że hasło (do konta FPL) jest ważne przez 6 miesięcy. Po tym czasie musi ono zostać zmienione.