Zarządzanie kontem FPL  /  Panel Kontrolny  /  Hasło wygasło, ustawienie nowego hasła

1.5 Hasło wygasło, ustawienie nowego hasła

Hasło (do konta FPL) jest ważne przez 6 miesięcy. Po tym czasie musi ono zostać zmienione.

Jeśli spróbujesz zalogować się do Panelu Kontrolnego, zostaniesz poproszony o zmianę hasła. Zostanie otwarty formularz, w którym będziesz musiał wprowadzić:
  • Obecne hasło: hasło, za pomocą którego się zalogowałeś.
  • Nowe hasło: nowe hasło, którego chcesz używać.
  • Powtórz nowe hasło: wprowadź ponownie nowe hasło, które wybrałeś.
Po wypełnieniu formularza kliknij przycisk POTWIERDŹ.
 
System wyśle wiadomość e-mail, potwierdzającą wykonanie operacji zmiany hasła.