Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Zarządzanie kontem FPL  /  Korzystanie ze środków  /  Upgrade: Kalkulacja alokacji kosztów

3.5 Upgrade: Kalkulacja alokacji kosztów

Koszt zmiany usługi w taryfie miesięcznej (30 dni) jest kalkulowany na dwa sposoby, zależnie od usługi:
  • pełny koszt - w tym przypadku koszt zmiany usługi jest niezależny od pozostałego czasu w obecnym okresie rozliczeniowym;
  • przyrostowy - w tym przypadku koszt zmiany usługi jest kalkulowany z uwzględnieniem godzin pozostałych do planowego odnowienia usługi.
 
Usługa (koszt miesięczny, 30 dni) pełny koszt przyrostowy
Serwer Cloud Smart    
Przedłużenie Licencji Plesk    
Load Balancer    
Unified Storage    
Private Cloud    
Pakiet Backup    
Pakiet Object Storage    
Plany Monitoringu    
Pakiet Jelastic    
DBaaS o współdzielonych zasobach    
DBaaS o dedykowanych zasobach    

Koszt przyrostowy zmiany zakresu usługi jest kalkulowany z uwzględnieniem godzin pozostałych do planowego odnowienia usługi, a więc bazuje na dostępności użytkownika.
 
Usługi wykupione na 30 dni są udostępniane na 730 godzin, tak więc przyrost jest równy kosztowi zmiany zakresu usługi, podzielonego przez 730 i pomnożonego przez ilość godzin pozostałą do planowego odnowienia usługi.
 
Przykład usługi o miesięcznym (30 dni) koszcie na poziomie 430zł (aktywowanej 10-go czerwca) oraz zmiany zakresu usługi o koszcie 645 zł (aktywowanej 27-go czerwca).
 
Czerwiec Lipiec
   
                                                                                                                         
  30 dni działania usługi  
                                                                                                                         
  13 dni zmiany zakresu usługi  

645 zł / 730 godzin = 0,8836 zł/godz.
13 dni pozostałych do planowego odnowienia usługi = 312 godzin

Koszt zmiany zakresu usługi wychodzi więc:
0,8836 zł/godz. x 312 godzin = 275,6832

Tak więc przyrostowa zmiana zakresu usługi wyniesie 275,6832 zł zamiast 645 zł.