Zarządzanie kontem FPL  /  Korzystanie ze środków  /  Upgrade: Kalkulacja alokacji kosztów

3.5 Upgrade: Kalkulacja alokacji kosztów

Koszt zmiany usługi w taryfie miesięcznej (30 dni) lub rocznej jest kalkulowany na dwa sposoby, zależnie od usługi:
  • pełny koszt - w tym przypadku koszt zmiany usługi jest niezależny od pozostałego czasu w obecnym okresie rozliczeniowym;
  • przyrostowy - w tym przypadku koszt zmiany usługi jest kalkulowany z uwzględnieniem godzin pozostałych do planowego odnowienia usługi.
 
Usługa plan taryfowy pełny koszt przyrostowy
Cloud Server PRO miesięczny 30 dni    
roczny    
Serwer Cloud VPS miesięczny 30 dni    
Przedłużenie Licencji Plesk miesięczny 30 dni    
Load Balancer miesięczny 30 dni    
Unified Storage miesięczny 30 dni    
Private Cloud miesięczny 30 dni    
Pakiet Backup miesięczny 30 dni    
Pakiet Object Storage miesięczny 30 dni    
Plany Monitoringu miesięczny 30 dni    
Pakiet Jelastic miesięczny 30 dni    
DBaaS o współdzielonych zasobach miesięczny 30 dni    
DBaaS o dedykowanych zasobach miesięczny 30 dni    

Koszt przyrostowy zmiany zakresu usługi jest kalkulowany z uwzględnieniem godzin pozostałych do planowego odnowienia usługi, a więc bazuje na dostępności użytkownika.
 
Usługi 30-dniowe są dostarczane na 730 godzin (365 dni pomnożone przez 24 godziny i podzielone przez 12 miesięcy), więc rzeczywisty koszt zwiększenia zasobów jest wyliczany na podstawie kosztu zwiększenia podzielonego na 730 i pomnożonego przez liczbę godzin pozostałych do odnowienia usługi.

Usługi o rocznym okresie abonamentowym są dostarczane na 8760 godzin (365 dni pomnożone przez 24 godziny), więc rzeczywisty koszt zwiększenia zasobów jest wyliczany na podstawie kosztu zwiększenia podzielonego na 8760 i pomnożonego przez liczbę godzin pozostałych do odnowienia usługi.
 
Przykład usługi o miesięcznym (30 dni) koszcie na poziomie 430zł (aktywowanej 10-go czerwca) oraz zmiany zakresu usługi o koszcie 645 zł (aktywowanej 27-go czerwca).
 
Czerwiec Lipiec
   
                                                                                                                         
  30 dni działania usługi  
                                                                                                                         
  13 dni zmiany zakresu usługi  

645 zł / 730 godzin = 0,8836 zł/godz.
13 dni pozostałych do planowego odnowienia usługi = 312 godzin

Koszt zmiany zakresu usługi wychodzi więc:
0,8836 zł/godz. x 312 godzin = 275,6832

Tak więc przyrostowa zmiana zakresu usługi wyniesie 275,6832 zł zamiast 645 zł.