Zarządzanie kontem FPL  /  Korzystanie ze środków  /  Rodzaje płatności

3.1 Rodzaje płatności

Występuje sześć rodzajów płatności, zależnych od zasobów oraz wybranej usługi.
 • Godzinowe: koszt naliczany dla wszystkich zasobów (np.: vCPU, RAM, dyski twarde), kalkulowany w trybie godzinowym (lub części godziny). Możliwa jest płatność nawet za wykorzystywanie przez jedynie godzinę.
 • Miesięczne (30 dni): koszt naliczany z góry na kolejne 30 miesięcy (730 godzin) wykorzystywania wybranych zasobów. Zasoby są obliczane w trybie miesięcznym bez względu na ich wykorzystanie: należy opłacić koszt całkowity, nawet jeśli będziemy korzystać z zasobów tylko przez godzinę.
   
  Czerwiec Lipiec
     
                                                                                                                           
       
    30 dni 30 dni
   
  Koszt miesięczny jest kalkulowany na podstawie 730 godzin:
  365 dni x 24 godziny = 8760 godzin
  8,760 godzin / 12 miesięcy = 730 godzin
 • Miesiąc kalendarzowy: koszt naliczany z góry za zasoby na czas pozostały do końca miesiąca od czasu aktywacji. Ten rodzaj płatności jest niezależny od ilości godzin, przez które dane zasoby były wykorzystywane. Jest to rodzaj płatności wymagany przez firmy dostarczające licencje.
  Strefa czasowa Paryż-Berlin-Rzym GMT +1 jest wykorzystywana jako odnośnik dla końca miesiąca kalendarzowego.
   
  Czerwiec Lipiec
     
                                                                                                                           
       
    10 dni 31 dni
 • Roczne: koszt opłacany z góry na rok od aktywacji.
   
  Koszt roczny jest kalkulowany na podstawie 8760 godzin:
  365 dni x 24 godziny = 8760 godzin
 • Jednorazowe: opłaty za wykonywane prace techniczne.
 • Pay-Per-Use: koszt naliczany tylko w czasie korzystania z usługi.
 
  Rodzaj płatności
usługa/zasób Godzinowa Miesięczna
30 dni
Miesiąc
kalendarzowy
Roczna Jednorazowa PPU
Cloud Server PRO            
Cloud Server VPS            
Wirtualny Switch            
Dodatkowy publiczny adres IP            
Dodatkowa przestrzeń FTP            
Licencja Microsoft SQL Server*            
Licencja Windows Server RDS*            
Licencja Plesk            
∟ Rozszerzenia            
Load Balancer            
∟ Powiadomienia SMS            
Unified Storage            
Wsparcie Techniczne            
Private Cloud            
Pay-per-use Backup            
Pakiet Backup            
Pay-per-use Object Storage            
Pakiet Object Storage            
Plany Monitoringu            
Darmowy Plan Monitoringu            
Powiadomienia SMS            
Zarządzanie DNS            
Nazwa Domeny            
∟ Whois Privacy            
DBaaS o współdzielonych zasobach            
DBaaS o dedykowanych zasobach            
* Licencje są przypisane do szablonów Cloud Server PRO/VPS