Zarządzanie kontem FPL  /  Korzystanie ze środków  /  Rezerwacja środków przed rozpoczęciem operacji

3.3 Rezerwacja środków przed rozpoczęciem operacji

W przypadku aktywacji jednej lub więcej usług, środki niezbędne do pokrycia kosztów są rezerwowane.
 
Zawsze sprawdzaj czy posiadasz niezbędną ilość dostępnych środków na wykonanie wybranej operacji, bez względu czy wykonywana operacja to aktywacja, upgrade, czy odnowienie.

Zarezerwowane środki będą równe sumie poszczególnych kosztów (godzinowych, miesięcznych, za miesiąc kalendarzowy, rocznych lub jednorazowych). Środki mogą zostać zarezerwowane na upgrade i/lub odnowienia, bez względu na status usługi (on/off, aktywowana/dezaktywowana, itp.).
 
Jeśli istalacja nie powiedzie się (lub z jakiegoś powodu usługa nie zostanie zrealizowana), zarezerwowane środki są uwalniane i są ponownie dostępne dla klienta.