Zarządzanie kontem FPL  /  Korzystanie ze środków  /  Reaktywacja usług po doładowaniu

3.6.1 Reaktywacja usług po doładowaniu

Zmiany w planie taryfowym zawsze wchodzą w życie po zakończeniu obecnego okresu rozliczeniowego.
Poniżej przedstawiamy przykładową zmianę planu taryfowego:
  • Serwer Cloud PRO o rocznym okresie rozliczeniowym;
  • na koniec opłaconego (rocznego) abonamentu na koncie nie znajduje się wystarczająca ilość środków na przedłużenie usługi;
  • Serwer Cloud PRO zostaje wyłączony i pozostanie w tym stanie przez kolejne 7 dni (zgodnie z procedurą braku środków na koncie);
  • dwa dni po nieudanym przedłużeniu usługi użytkownik zmienia plan taryfowy na miesięczny (30 dni);
  • konto zostaje doładowane wystarczającymi środkami do pokrycia kosztu (miesięcznego - 30 dni), a usługa Serwera Cloud PRO zostanie reaktywowana;
  • miesięczny okres rozliczeniowy będzie kalkulowany od dnia wyłączenia usługi ze względu na brak wystarczających środków na przedłużenie;
 
Doładowanie konta (po wyczerpaniu środków) nie reaktywuje usług, które zostały wyłączone/rozłączone/zarchiwizowane: odpowiedzialność w pełni spada na klienta.

Ma to na celu ochronę środków klienta, który mógł specjalnie wyłączyć usługę przed wyczerpaniem środków.
 
W czasie doładowania ważne jest sprawdzenie ile środków będzie nam niezbędne.

Minimalna kwota doładowania, która wynosi 12,99 zł+VAT, może nie być wystarczająca na reaktywację wszystkich usług, które zostały wyłączone/rozłączone/zarchiwizowane: kwota może wystarczyć jedynie na zasoby, które są naliczane w taryfie godzinowej (np. Serwer Cloud PRO), ale niewystarczające w przypadku usług, dla których z góry pobierana jest opłata za cały miesiąc (np. Serwer Cloud VPS).

Sugerujemy sprawdzenie, które usługi chcesz reaktywować. Jeśli ich nie reaktywujesz, zostanie zastosowana standardowa procedura w przypadku wyczerpania środków. Manualny proces reaktywacji jest taki sam, bez względu na rodzaj płatności naliczany dla danej usługi (koszt godzinowy, koszt miesięczny, płatność za miesiąc kalendarzowy lub koszt roczny).