Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Zarządzanie kontem FPL  /  Korzystanie ze środków  /  Koszt usług bazujący na alokacji zasobów

3.3.1 Koszt usług bazujący na alokacji zasobów

 
Koszt każdego zasobu jest powiązany ze statusem Serwera Cloud Pro (on, off, zarchiwizowany).

Tabela poniżej przedstawia opłacane zasoby w zależności od wybranego hypervisora oraz statusu Serwera Cloud Pro:
 
Status Serwera Cloud Pro Hypervisor VMware Hypervisor Hyper-V
On Przestrzeń dyskowa
vCPU
RAM
System Operacyjny
Licencje Oprogramowania
Przestrzeń dyskowa
vCPU
RAM
System Operacyjny
Licencje Oprogramowania
Off Przestrzeń dyskowa
vCPU
RAM
System Operacyjny
Licencje Oprogramowania
Przestrzeń dyskowa
vCPU
RAM
System Operacyjny
Software Licenses
Zarchiwizowany Przestrzeń dyskowa
vCPU
RAM
System Operacyjny
Licencje Oprogramowania
Przestrzeń dyskowa
vCPU
RAM
System Operacyjny
Licencje Oprogramowania
 
Pamiętaj, że usługi Serwerów Cloud Smart posiadają miesięczny koszt bez względu na ich status (on czy off).

Zasoby wybrane i skonfigurowane przez użytkownika są zawsze dostępne, gwarantowane, oraz zarezerwowane na wyłączność.

Użytkownik może zmienić ilość wykorzystywanych zasobów w dowolnym momencie, z wyjątkiem dysków twardych, których pojemność nie może zostać zmniejszona.

W sekcji „Zarządzaj” „SERWERA CLOUD” możesz sprawdzić status (on/off) każdego Serwera Cloud.
W sekcji „Archiwizacja”  usługi „SERWERA CLOUD” możesz sprawdzić zarchiwizowane Serwery Cloud.

Główną różnicą pomiędzy statusami „off” i „zarchiwizowany” Serwera Cloud Pro (w przypadku VMware) jest fakt, iż w czasie archiwizacji usługa jest zawieszana oraz wszelkie koszta (poza kosztem przestrzeni dyskowej) są również zawieszane.

W czasie procesu archiwizacji, zasoby takie jak vCPU oraz RAM są uwalniane przez Serwer Cloud i nie są dłużej zarezerwowane dla klienta. Adaptery sieciowe Serwera Cloud Pro zostają odseparowane od publicznych adresów IP, które pozostają w puli zasobów klienta, ale nie są dłużej powiązane z Serwerem Cloud.
 
Pamiętaj, że usługi Serwerów Cloud Smart posiadają miesięczny koszt bez względu na ich status (on czy off).

Nawet w statusie  „Zarchiwizowany” , dyski twarde nadal są powiązane z Serwerem Cloud Pro i muszą być opłacane przez cały okres utrzymywania usługi, aż do jej reaktywacji lub anulowania.

Jeśli Serwer Cloud zostanie wyłączony, alokowane zasoby są nadal gwarantowane i zarezerwowane dla użytkownika (z wyjątkiem Hyper-V).
Użytkownicy usługi Object Storage mogą stworzyć wiele kont o różnych planach taryfowych (pay-per-use lub pakiety).

Jeśli zostanie utworzone konto Object Storage o planie pakietowym, koszt zostanie pobrany w momencie utworzenia konta Object Storage.
 
Jako, że plany pakietowe są opłacane z góry, koszt nie jest w żaden sposób zależny od zmian w statusie konta (AKTYWNE/ZAWIESZONE). Jeśli konto Object Storage o planie pakietowym zostanie zawieszone, data wygaśnięcia planu nie zmienia się i nadal obowiązuje 30 dni od daty aktywacji.

W przypadku konta Object Storage o planie pay-per-use i statusie „ZAWIESZONE”, wykorzystywana przestrzeń dyskowa oraz ruch wychodzący nadal będą naliczane.
 
Jeśli konto Object Storage połączone z planem pakietowym zostanie usunięte, kwota pobrana na poczet obecnego okresu rozliczeniowego zostanie utracona.
Użytkownicy usługi Cloud Backup mogą stworzyć wiele kont o różnych planach taryfowych (pay-per-use lub pakiety).

Jeśli zostanie utworzone konto Backup o planie pakietowym, koszt zostanie pobrany w momencie utworzenia konta Backup. Jako, że plany pakietowe są opłacane z góry, koszt nie jest w żaden sposób zależny od zmian w statusie konta (AKTYWNE/WYŁĄCZONE).

Jeśli konto Backup o planie pakietowym zostanie zawieszone, data wygaśnięcia planu nie zmienia się i nadal obowiązuje 30 dni od daty aktywacji.

W przypadku konta Backup o planie pay-per-use i statusie „WYŁĄCZONE”, przestrzeń wykorzystywana przez backupy w Panelu Kontrolnym nadal będzie naliczana.
 
Jeśli Konto Backup połączone z planem pakietowym zostanie usunięte, kwota pobrana na poczet obecnego okresu rozliczeniowego zostanie utracona.