Zarządzanie kontem FPL  /  Korzystanie ze środków  /  Czas wyczerpania środków

3.7 Czas wyczerpania środków

Środki znadujące się na koncie klienta, nieprzypisane do żadnej usługi, mogą zostać wykorzystane do zakupu lub odnowienia usług dostarczanych przez Aruba Cloud w okresie nie dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy od daty wpłaty, zgodnie z WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG ARUBA CLOUD.
 
Po tym czasie, jeśli klient nie wykorzystał środków, zostaną one uznane za pozostawione na poczet Aruba Cloud, a klient nie będzie mógł domagać się ich zwrotu.