Zarządzanie kontem FPL  /  Doładowanie konta  /  Wyświetlenie stanu konta FPL

2.2.2 Wyświetlenie stanu konta FPL

Sprawdzenie stanu konta FPL odbywa się w następujący sposób:
  • zaloguj się do Panelu Klienta za pomocą danych logowania: nazwy konta i hasła;
  • Stan konta zostanie wyświetlony po prawej stronie.