2.4 Usunięcie planu

Wszystkie zakupione plany mogą być usunięte w dowolnym momencie.

Przejdź do zakładki danych technicznych planu Monitoringu, który chcesz usunąć, za pomocą przycisku „ZARZĄDZAJ”.

Wciśnij przycisk „USUŃ” w sekcji „AKCJE MONITORINGU”.

Zostanie otwarte okienko „Usuń Plan Monitoringu”, w którym należy potwierdzić operację.

Kliknij „OK, USUŃ”.
 
Operacja jest nieodwracalna. Usunięcie planu jest równoznaczne z utratą wszelkich kontrol powiązanych z danym planem.