2.3.1 Edycja Planu

Przejdź do strony danych technincznych planu Monitoringu, który chcesz edytować, za pomocą przycisku „ZARZĄDZAJ”.

Wybierz opcję „Edytuj” pod nazwą planu.

Zostanie otwarta strona, zawierająca dwie sekcje, „Nazwa planu monitoringu” i „Powiadomienia”.
 
Edytuj nazwę poprzez wprowadzenie jej zamiast obecnej nazwy.
 
Każde konto może posiadać tylko jeden plan o tej samej nazwie.

Po wykonaniu zmian, zatwierdź operację za pomocą przycisku „EDYTUJ”, znajdującego się na dole strony.

Zostanie otwarte okienko „Edycja planu monitoringu”, w którym należy zatwierdzić wykonane zmiany za pomocą przycisku „OK, ZATWIERDŹ”.
W tej sekcji możesz ustawić maksymalną liczbę powiadomień otrzymywanych na godzinę, w przypadku wykrycia anomalii w czasie wykonywania jednej z kontrol planu.

Wprowadź wymagane zmiany i zatwierdź je za pomocą przycisku „EDYTUJ”, znajdującego się na dole strony.

Zostanie otwarte okienko „Edycja planu monitoringu”, w którym należy zatwierdzić wykonane zmiany za pomocą przycisku „OK, ZATWIERDŹ”.