2.3.2 Aktualizacja planu

W czasie korzystania z usługi Cloud Monitoring możliwe jest przejście na wyższy plan niż obecnie wykorzystywany. Zmiany można dokonać w dowolnym momencie.

Upgrade jest możliwy dla wszystkich planów, z wyjątkiem plany PREMIUM. Jeśli niezbędne jest poisadanie większej ilości zasobów, zalecamy wykupienie więcej niż jednego planu PREMIUM.
 
Upgrade planu nie wpływa na wcześniej skonfigurowane kontrole.

Upgrade można wykonać z poziomu strony danych technincznych planu Monitoringu, poprzez kliknięcie przycisku „Edytuj” pod nazwą danego planu.
  • Zostanie otwarta zakładka „Wybrany plan”, wskazująca na obecnie skonfigurowany plan.
  • Wybierz inny plan i zatwierdź zmiany za pomocą przycisku „Edytuj”, znajdującego się na dole strony.
  • Zostanie wyświetlone okienko „Edytuj plan monitoringu”, w którym należy zatwierdzić operację za pomocą przycisku „OK, ZATWIERDŹ”.
 
Ze względu na miesięczny okres rozliczeniowy planów, zalecamy wykonywanie zmian planu tuż przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego w celu uniknięcia utraty wcześniej pobranych środków. Środki za nowy plan zostaną pobrane od razu po wykonaniu zmian.