Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
NETWORKING > Cloud Monitoring > Kontrola: tworzenie i zarządzanie > Włączenie/Wyłączenie kontroli

3.3 Włączenie/Wyłączenie kontroli

W celu włączenia/wyłączenia kontroli, w pierwszej kolejności należy przejść do strony danych technicznych planu Monitoringu.

Sekcja „Kontrole” zawiera listę kontrol uruchomionych dla danego planu.
 
Otwórz rozwijane menu poprzez skierowanie kursora myszy na strzałkę obok przycisku „ZARZĄDZAJ” i wybierz opcję „Wyłącz”.

Zostanie otwarte okienko z pytaniem „Wyłączyć wybraną kontrolę?”, w którym należy zatwierdzić operację za pomocą przycisku „OK, WYŁĄCZ”.
Otwórz rozwijane menu poprzez skierowanie kursora myszy na strzałkę obok przycisku „ZARZĄDZAJ” i wybierz opcję „Włącz”.

Zostanie otwarte okienko z pytaniem „Włączyć wybraną kontrolę?”, w którym należy zatwierdzić operację za pomocą przycisku „OK, WŁĄCZ”.

Po zakończeniu, status kontroli wyświetlany w sekcji „Kontrole” zostanie zmieniony na „WYŁĄCZONA” lub „WŁĄCZONA”, zależnie od wykonanej operacji.