3.4 Usunięcie kontroli

Usunięcie kontroli jest równoznaczne z utratą wszelkich danych skonfigurowanych w czasie tworzenia lub edycji danej kontroli. Usunięcie jest procesem nieodwracalnym, wszelkie powiązane z kontrolą dane zostaną bezpowrotnie usunięte i nie będą dłużej dostępne.

W celu usunięcia kontroli, przejdź do strony z technicznymi danymi planu Monitoringu.

Sekcja „Kontrole” zawiera listę wszystkich kontrol uruchomionych dla danego planu.
 
Kontrola może zostać usunięta bez względu na jej obecny status („WŁĄCZONA” lub „WYŁĄCZONA”).

Otwórz rozwijane menu poprzez skierowanie kursora myszy na strzałkę obok przycisku „ZARZĄDZAJ” i wybierz opcję „Usuń”.

Zostanie otwarte okienko z pytaniem „Usunąć wybraną kontrolę?”, w którym należy zatwierdzić operację za pomocą przycisku „OK, USUŃ”.