3.2 Edycja kontroli

W celu edycji kontroli, w pierwszej kolejności należy przejść do strony danych technicznych planu Monitoringu.

Sekcja „Kontrole” zawiera listę kontrol uruchomionych dla danego planu.

Kliknij przycisk „ZARZĄDZAJ” obok kontroli, którą chcesz edytować. Ewentualnie otwórz rozwijane menu poprzez skierowanie kursora myszy na strzałkę obok przycisku „ZARZĄDZAJ” i wybierz opcję „Edytuj”.

Zostaniesz przeniesiony na stronę ze szczegółową konfiguracją danej kontroli (wprowadzoną w czasie aktywacji kontroli). Proszę pamiętać, że wszelkie parametry wprowadzone w czasie tworzenia mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. Wyjątkiem jest typ protokołu/usługi: natomiast parametry powiązane z protokołem/usługą mogą zostać w dowolnym momencie zmienione.

Jeśli chcesz zmienić typ protokołu/usługi, sugerujemy usunięcie kontroli i stworzenie nowej; Alternatywną opcją jest upgrade planu w celu zwiększenia liczby kontrol, które mogą być uruchomione w tym samym momencie.

Po wykonaniu zmian, zatwierdź operację za pomocą przycisku „ZAPISZ ZMIANY”, znajdującego się na dole strony.
 
Zmiany wykonane na kontroli nie mają wpływu na historię danej kontroli, którą można sprawdzić w dowolnym momencie.