DOMENY > Domeny > Obsługa Domen > Zmiany parametrów dla Domeny

1.5 Zmiany parametrów dla Domeny

Przejdź do sekcji "Szczegóły domeny" domeny, której dane chcesz zmienić, za pomocą przycisku "ZARZĄDZAJ".

Możesz wyłączyć "Blokadę Transferu", zarządzać "Auth Code" oraz dokonać zmian w nstępujących polach:
 
Dane właściciela nazwy domeny mogą zostać zmienione po zarejestrowaniu lub transferze domeny.
 
W celu dokonania zmian "Danych Właściciela", "Blokada Transferu" musi zostać wyłączona.

Po wyłączeniu opcji "Blokady Transferu", niektóre dane mogą zostać edytowane (np. Adres, Miejscowość, itp…).
 
W celu edycji danych takich jak Imię/Nazwisko/Nazwa firmy, kliknij przycisk "ODBLOKUJ".

Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk "ZAPISZ".
Ustawienia Autorytatywnych DNS mogą zostać zmienione po zarejestrowaniu lub transferze domeny.
 
W celu edycji "Autorytatywnych DNS", "Blokada Transferu" musi zostać wyłączona.
 
Zmiany mogą zostać wykonana dla ustawień zarówno DNS Cloud, jak i niestandardowej adresacji DNS. Zalecamy jednak wstrzymanie się od dokonywania zmian w przypadku korzystania z DNS Cloud.
 
Każda nazwa domenowa musi posiadać od 2 do 8 parametrów DNS.

Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk "ZAPISZ".
Usługi Dodatkowe mogą zostać zmienione po zarejestrowaniu lub transferze domeny.
 
W celu edycji "Usług Dodatkowych", "Blokada Transferu" musi zostać wyłączona.
  • Jeśli pole "Blokada Transferu" jest zaznaczone, opcja zostanie wyłączona w celu aktywacji/dezaktywacji usługi dodatkowej.
  • Jeśli pole "Blokada Transferu" nie jest zaznaczone, opcja zostanie włączona w celu aktywacji/dezaktywacji usługi dodatkowej.
Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk "ZAPISZ".