DOMENY > Domeny > Obsługa Domen > Anulowanie usunięcia usługi

1.7.1 Anulowanie usunięcia usługi

Jeśli wykonana została operacja usunięcia nazwy domeny, usługa pozostanie aktywna do czasu jej wygaśnięcia.

Jeśli chcesz anulować zaplanowane usunięcie domeny, co jest równoznaczne z rektywacją automatycznego odnowienia usługi przed wygaśnięciem, przejdź do strony z technicznymi szczegółami domeny za pomocą przycisku "ZARZĄDZAJ".
  • W sekcji "STATUS DOMENY", pod informacją "AKTYWNA", wyświetlona zostanie data zakończenia obecnego okresu rozliczeniowego.
  • Kliknięcie przycisku "Anuluj usunięcie" spowoduje anulowanie procesu usunięcia domeny na koniec jej okresu rozliczeniowego.