Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
NETWORKING > DNS > Usługa DNS > Rekordy SRV

1.2.8 Rekordy SRV

Rekord SRV jest używany w celu określenia, jaki serwer, port i rodzaj protokołu jest uzywany dla konkretnej usługi.

Zazwyczaj ten rekord jest związany do usługami telefonicznymi (SIP - Service Initiation Protocol) i usługą Jabber (XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol).

W celu skonfigurowania rekordu SRV potrzebujesz: Host, Waga Port Cel, Priorytet.
 
Host reprezentuje typ usługi oraz rodzaj połaczenia (TCP albo UDP). Wygląda nastepująco:
_typeofservice._ typeofprotocol.domainname.ext
przykład:
_http._tcp.domainname.ext
Ten parametr jest wymagany.
Ten parametr składa sie z trzech wartości.
Waga: reprezentuje wagę która wskazuje który rekord jest ważniejszy gdy wystapią inne dla tej usługi (im wyższe tym ważniejszy).
Port: reprezentuje port (TCP lub UDP) urzyty dla usługi.
Cel: reprezentuje nazwe domeny na której działa usługa.
Przykładowy rekord:
5 80 www.domainservice.ext
Ten parametr jest obowiązkowy.
Musisz wprowadzić priorytet dla każdego z rekordów: rekord SRV z niższą wartością ma prioryetet wyższy niże rekord SRV z warością niższą.
Ten parametr jest wymagany, jeżeli nie zostanie wybrany system automatycznie ustawi go na 0.