DOMENY > DNS > Usługa DNS > Rekordy SPF

1.2.9 Rekordy SPF

Rekord SPF dzięki specjalnej składni, pozwala wskazać, które hosty są uprawnione do wysyłania wiadomości e-mail dla domeny.

W celu skonfigurowania rekordy SPF potrzebujesz: Host, Text, TTL.
 
Host może pokrywać się z domena przez co może pozostac pusty:
 .domainname.ext
albo reprezentować niższy lewel:
host.domainname.ext
Ten parametr jest opcjonalny.
Parametr składa się z kilku wartości:
  • użyta wersja rekordu SPF: v=spf1
  • nazwa domeny konta: jeżeli konto ma adres [email protected] domena powinna być domainname.ext
  • klauzule all; możliwe jest ustawienie trzech różnych zakresów akceptacji wiadomości email przez wprowadzenie odpowiedniego symbolu przez klauzulą all:
    • - (myślnik) akceptujemy tylko maile wysłane przez wskazane domeny
    • ~ (tylda) nie akceptujemy tylko maile wysłane przez wskazane domeny
    • ? (znak zapytania) wskazać, czy istnieje wiele serwerów poczty wychodzącej w tej samej domenie
Parametr może wyglądać w nastepujący sposób:
v=spf1 domainname.ext -all
Ten parametr jest wymagany.
TTL (Time-To-Live) reprezentuje czas w sekundach, w którym cache DNS zobowiązany jest do przechowywania informacji hosta, zanim ponownie odpyta autorytatywny serwer DNS; lub może być to czas potrzebny do rozprzestrzeniania się w sieci zmian wprowadzonych w systemie DNS. Numer ten musi być wskazany, przykładowo:
86400
I tak: 60 dla 1 minuty, 3600 dla 1 godziny, 86400 dla 1 dnia, 604800 dla 1 tygodnia, itd ...
Ten parametr jest opcjonalny.