DOMENY > DNS > Usługa DNS > Rekordy NS

1.2.2 Rekordy NS

Każda domena ma właściwy jej organ zarządzający (organ władzy oraz rejestratora nazw domenowych), NS ustawione jak 'Autorytatywne'.

Wszystkie rekordy SOA, A, AAAA, MX, TXT są zapisywane na autorytatywnych NS, które domena ma z właściwego organu.
Oznacza to, że każde zapytanie będzie skierowana do maszyny, która jest określona w takim rekordzie NS (ustawionym jako autorytatywny), wskazując je jako urządzenia skonfigurowanego do tego celu.

Dzięki usłudze zarządzania DNS jest mozliwość wprowadzenia wielu rekordów NS. Podczas aktywacji, pięć rekordów NS jest ustawiane automatycznie na:
  • dns1.cloud.it
  • dns1.forpsicloud.cz
  • dns1.arubacloud.fr
  • dns1.arubacloud.de
  • dns1.arubacloud.co.uk
Te rekordy mogą być zmienione lub usunięte w dowolnej chwili.

W celu skonfigurowania rekordu NS potrzebujesz: Domena, Host, TTL.
 
Domena nie może być zmieniana i jest przypisywana w procesie aktywacji usługi DNS.
Host dla rekordu NS powinien wyglądać nastepująco:
dns1.cloud.it
Ten parametr jest obowiązkowy.
TTL (Time-To-Live) reprezentuje czas w sekundach, w którym cache DNS zobowiązany jest do przechowywania informacji hosta, zanim ponownie odpyta autorytatywny serwer DNS; lub może być to czas potrzebny do rozprzestrzeniania się w sieci zmian wprowadzonych w systemie DNS. Numer ten musi być wskazany, przykładowo:
86400
I tak: 60 dla 1 minuty, 3600 dla 1 godziny, 86400 dla 1 dnia, 604800 dla 1 tygodnia, itd ...
Ten parametr jest opcjonalny.