Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
NETWORKING > DNS > Usługa DNS > Rekordy MX

1.2.5 Rekordy MX

Rekord MX za pośrednictwem specjalnej składni, pozwala określić, jaki serwer zarządza pocztą dla danej domeny. Możliwe jest wprowadzenie wiele rekordów MX, nadając każdemu z nich priorytet.

W celu skonfigurowania rekordu MX potrzebujesz: Domenę, Host, Priorytet.
 
Reprezentuje domenę, która jest przypisana do DNS.
Może pozostać puste jeżeli domena(mail.domainname.ext) którą wprowadzasz jest domeną trzeciego rzędu:
 .domainname.ext
Ten parametr nie jest wymagany dla domen trzeciego rzędu.
Jest wymagane gdy domena (mail.us.domainname.ext) którą wprowadzasz jest domena czwartego rzędu:
us.domainname.ext
Ten parametr jest wymagany dla domen czwartego rzędu.
Host reprezentuje adres serwera pocztowego, który powinien wyglądać nastepująco:
mail.domainname.ext
Jeżeli adres domenowy jest rzeciego rzędu należy wprowadzić:
mail.us.domainname.ext
Parametr jest wymagany.
Musisz wprowadzić priorytet dla każdego z rekordów: rekord MX z niższą wartością ma prioryetet wyższy niże rekord MX z warością niższą.
Ten parametr jest wymagany, jeżeli nie zostanie wybrany system automatycznie ustawi go na 0.