Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
NETWORKING > DNS > Usługa DNS > Rekordy A

1.2.3 Rekordy A

Rekord A jest powiązaniem między nazwą hosta oraz adresem IPv4.

W usłudze zarządzania DNS jest możliwe wprowadzenie wielu rekordów A. Wpisy te mogą zostać zmienione lub usunięte w każdej chwili. Jeśli chcesz, możesz powiązać rekord z adresem IP, który jest przypisany do Serwera Cloud: aby to zrobić, po prostu wybierz centrum danych po prawej stronie, Serwer Cloud i związany z nim adres IP. Ten adres IP zostanie automatycznie wyświetlona w polu adresu IPv4.

W celu skonfigurowania rekordu A potrzebujesz: Host, Adres IPv4, TTL.
 
Host reprezentuje trzeci poziom domeny, która jest w DNS i powinien wyglądac nastepująco:
nomehost.domainname.ext
Ten parametr jest opcjonalny.
Adres IPv4 to cztery liczby (od "0" do "255") odzielone "kropkami" ( . ) i wygląda nastepująco:
192.128.35.124
Ten parametr jest obowiązkowy.
TTL (Time-To-Live) reprezentuje czas w sekundach, w którym cache DNS zobowiązany jest do przechowywania informacji hosta, zanim ponownie odpyta autorytatywny serwer DNS; lub może być to czas potrzebny do rozprzestrzeniania się w sieci zmian wprowadzonych w systemie DNS. Numer ten musi być wskazany, przykładowo:
86400
I tak: 60 dla 1 minuty, 3600 dla 1 godziny, 86400 dla 1 dnia, 604800 dla 1 tygodnia, itd ...
Ten parametr jest opcjonalny.