Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
NETWORKING > DNS > Usługa DNS > Edycja DNS

1.3 Edycja DNS

Edycji Rekordów DNS można dokonać w następujący sposób:
  • przejdź do sekcji "Cloud Domain Center DNS" usługi DNS;
  • znajdź DNS, który chcesz edytować i kliknij przycisk "ZARZĄDZAJ", znajdujący się obok danej konfiguracji DNS;
  • zostaniesz przeniesiony na stronę szczegółów technicznych DNS;
  • kliknij "Edytuj" pod nazwą DNS;
  • wykonaj wymagane zmiany;
  • Wciśnij "ZAPISZ ZMIANY" w celu zatwierdzenia wykonanych zmian.
     
    Zmiany muszą zostać zapisane po każdej wykonanej operacji.