DOMENY > DNS > Usługa DNS > Dodawanie do DNS

1.2 Dodawanie do DNS

"Nazwa Domeny" wprowadzona w czasie rejestracji usługi DNS nie może zostać zmieniona.

Rejestrację DNS można przeprowadzić w następująćy sposób:
  • zaloguj się do Panelu Kontrolnego;
  • wybierz "DOMENYPublished page" z menu;
  • wybierz "Zarządzaj" z menu po lewej stronie, w sekcji "DNS"
  • w sekcji "Cloud Domain Center DNS" kliknij "DODAJ NOWY DNS";
  • zostanie otwarte okno, w którym "Nazwa Domeny" drugiego poziomu musi zostać wprowadzona wraz z jednym z dostępnych do wyboru rozszerzeń. Następnie kliknij "UTWÓRZ", aby kontynuować.
 
Rekordy SOA i NS zostaną automatycznie ustawione w czasie aktywacji usługi. Możesz edytować podane rekordy w dowolnym momencie.