1.1 DNS

Usługa pozwala na zarządzanie różnymi rekordami DNS dla nazw domen, które zostały zarejestrowane/transferowane przez Obsługę Domen lub innych dostawców. Za pomocą prostego panelu kontrolnego można ustawić oraz edytować różne, specyficzne rekordy DNS.

Usługa DNS, zarówno w trakcie jak i po procesie rejestracji/transferu nazwy domeny, ma swoją cenę, która jest odejomwana od stanu konta co miesiąc.

Koszt usługi DNS jest taki sam dla domen zarejestrowanych w arubacloud.pl oraz u innych dostawców.

Interfejs zarządzania usługi DNS jest zintegrowany z innymi produktami arubacloud.pl: pozwala łatwo zidentyfikować Serwery Cloud oraz adresy IP w infrastrukturze Aruba Cloud. W rekordach DNS możliwe jest wprowadzenie adresów IP, wskazujących na zewnętrzne infrastruktury.