COMPUTING > Wirtualny Private Cloud > Usługa Wirtualnego Private Cloud > Różnica między Serwerami Cloud a Wirtualnym Private Cloud

1.1.1 Różnica między Serwerami Cloud a Wirtualnym Private Cloud

Aby uzyskać pomoc techniczną lub wsparcie w ramach sprzedaży skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów.

Tabela poniżej przedstawia główne różnice pomiędzy usługami Serwerów Cloud (VPS i PRO) oraz usługą Wirtualnego Private Cloud.
 
  Cloud VPS Cloud PRO Wirtualny Private Cloud
Minimalny czas trwania Miesięczny (30 dni) Jedna godzina Miesięczny (30 dni)
Plan taryfowy Miesięczny (30 dni) Godzinowy / na 30 dni / roczny Miesięczny (30 dni)
AKTYWACJA
Provisioning Automatycznie Automatycznie Manualnie w ciągu 24 godzin
De-Provisioning Automatycznie Automatycznie Manualnie w ciągu 24 godzin
WYDAJNOŚĆ
Gwarantowana wydajność      
SLA 99,80% VMware
99,90% OpenStack
99,95% 99,95%
ZASOBY OBLICZENIOWE
Max vCPU na VM 4 16 32 (100% gwarantowane)
Max RAM na VM 8 GB 64 GB 256 GB
Max Rozmiar Dysku na VM 160 GB 500 GB x 4HD Nielimitowany
Typ Storage SSD NVMe lub SAN+SSD SSD+SAS lub NVMe
Niestandardowy Storage      
Redundantny sprzęt      
Replikowany storage   W tym samym DC W odrębnym DC[1]
Import/Eksport Dysku      
Archiwizowanie      
Wybór vCPU/RAM/HD Domyślna wartość Dowolny wybór Dowolny wybór[2]
UPGRADE/DOWNGRADE
Upgrade      
Downgrade      
HYPERVISOR/SZABLON/OS
OpenStack      
Hyper-V      
VMware Enterprise      
VMware Enterprise Plus      
Szablony/OS 51 54 Dedykowany
Szablony prywatne      
LICENCJE
Rozszerzone Datacenter      
Dołączone licencje Windows Datacenter Windows Datacenter  
Zarządzane licencje MS SQL Web/Standard MS SQL Web/Standard Wszystkie
Licencje Plesk Możliwość zakupu Możliwość zakupu Możliwość zakupu
ZASOBY SIECIOWE
Publiczne adresy IP 1 niezmienny (darmowy) 1 4
Dodatkowe Publiczne adresy IP   Do 5 Według zapotrzebowania
Karty sieciowe 1 3 10
Sieć prywatna      
Ruch (Przychodzący/Wychodzący) Ograniczony (miesięcznie) Nieograniczony Nieograniczony
Firewall      
Load Balancer      
Unified Storage      
DODATKOWE USŁUGI
Niestandardowe produkty   Tylko na Hybrid Na Hybrid i Natywnie
Monitoring czasu pracy Możliwość zakupu 1 darmowa próba Możliwość zakupu
Monitoring zużycia     Możliwość zakupu
Snapshoty      
Zaplanowane zadania[3]      
Business Continuity      [4]
Disaster Recovery Samodzielna lub wspomagana implementacja Samodzielna lub wspomagana implementacja DRaaS - Zerto
DRaaS - Veeam Cloud Connect[5]
DRaaS - VMware vCAv
Bare Metal Backup Samodzielna lub wspomagana implementacja Samodzielna lub wspomagana implementacja BaaS - Veeam
OPIEKA NAD KLIENTEM
Zapytania konsultacyjne      
Usługa Darmowego Wsparcia      
1. Replikacja na odrębnym Data Center jest dostępna wyłącznie dla Wirtualnych Private Cloud założonych na Data Centers IT1 oraz IT3.
2. Minimalne proporcje vCPU/RAM - 1/1.5
3. "Edycja zasobów obliczeniowych" nie jest dostępna dla Cloud VPS.
4. Replikacja pomiędzy dwoma lub więcej Data Centers.
5. Veeam Cloud Connect Replication może być wykorzystana jedynie do replikacji z infrastruktury on-premises (lub Hosted Private Cloud) na Wirtualny Private Cloud. Usługa dostępna jest w Data Centers IT1 oraz IT3