Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

5.4.4 Włączanie/Wyłączanie Jobs

Wyłączanie Job jest praktycznie rzecz biorąc zawieszeniem jego działania. Pamiętaj, że nawet jeśli niezaplanowany Job (w przypadku nieustawienia częstotliwości), jest przedstawiony jako "enabled", tak naprawdę jest on "disabled".

Wyłączenie Job

Aby wyłączyć Job, przejdź do sekcji "JOBS".

Z listy Jobs wybierz ten, który chcesz wyłączyć, klikając na wybrany wiersz (zostanie on podświetlony na niebiesko). Następnie kliknij "Job" w prawym górnym rogu i wybierz "Disable" z rozwijanego menu.

Wyłączony Job nie będzie działał do czasu jego ponownego uruchomienia. Wyłączenie Job nie zmienia ustawionego wcześniej harmonogramu, a jedynie go zawiesza.

Włączenie Job

Aby włączyć Job (który wcześniej został wyłączony), przejdź do sekcji "JOBS".

Z listy Jobs wybierz ten, który chcesz włączyć, klikając na wybrany wiersz (zostanie on podświetlony na niebiesko). Następnie kliknij "Job" w prawym górnym rogu i wybierz "Enable" z rozwijanego menu.
Aby uzyskać więcej informacji technicznych oraz marketingowych proszę skontaktować się z naszym zespołem ekspertów. Aby zapoznać się z oficjalną dokumentacją, odnośnie wykorzystywania Panelu Webowego dostarczonego przez Veeam, kliknij tutaj.