5.6 Restore

W sekcji "VMS".

Z listy wyświetlonych VMs, wybierz ten, który chcesz przywrócić, poprzez kliknięcie na odpowiedni wiersz (zostanie on podświetlony na niebiesko). Po wybraniu VM, przyciski menu w lewym górnym rogu strony zmienią się z nieaktywnych,

na aktywne.

Kliknij Restore VM aby zobaczyć listę z dwoma opcjami do wyboru: Overwrite oraz Keep.

Overwrite: VM zostanie nadpisany.
Keep: zostanie utworzony nowy VM o nazwie Original NameVM_restored.

Overwrite

Po wybraniu VM z listy i wciśnięciu "Overwrite" z listy "Restore VM" otworzy się następujące okno,

z listą wszystkich dostępnych dla danego VM backupów.
Dla każdego backupu dostępne są następujące dane: data, typ backupu (Przyrostowy lub Pełny) oraz przez jaki Job został stworzony. Możesz wybrać spośród trzech opcji:
  • Power on VM after restoring: po wybraniu tej opcji, VM zostanie włączony po zakończeniu procesu odtwarzania; w innym wypadku, pozostanie on wyłączony;
  • Quick rollback (restore changed blocks only): jeśli wybrana, ta opcja przyśpiesza proces, odtwarzając jedynie bloki, które zostały zmienione;
  • Restore VM tags: po wybraniu tej opcji, tagi przypisane do oryginalnego VM zostaną odtworzone;
Po wybraniu backupu do odtworzenia na VM oraz ustawieniu wszelkich opcji, należy kliknąć "Restore". Pojawi się okno potwierdzenia, które zapyta czy chcesz kontynuować.

Kliknij "Proceed" aby rozpocząć proces odtwarzania. Pojawi się okno, przedstawiające pasek postępu procesu odtwarzania.

Keep

Po wybraniu VM z listy oraz wybraniu opcji "Keep" z listy "Restore VM" pojawi się następujące okno,

z listą backupów dostępnych dla danego VM.
Dla każdego backupu dostępne są następujące dane: data, typ backupu (Przyrostowy lub Pełny) oraz przez jaki Job został stworzony. Możesz wybrać spośród dwóch opcji:
  • Power on VM after restoring: po wybraniu tej opcji, VM zostanie włączony po zakończeniu procesu odtwarzania; w innym wypadku, pozostanie on wyłączony;
  • Restore VM tags: po wybraniu tej opcji, tagi przypisane do oryginalnego VM zostaną odtworzone;
Po wybraniu backupu do odtworzenia na VM oraz ustawieniu wszelkich opcji, należy kliknąć "Restore". Pojawi się okno potwierdzenia, które zapyta czy chcesz kontynuować.

Kliknij "Proceed" aby rozpocząć proces odtwarzania. Pojawi się okno, przedstawiające pasek postępu procesu odtwarzania.

Nowo utworzony VM (OriginalNameVM_restored) będzie widoczny w Twoim Private Cloud. Nowy VM pojawi się w drugim etapie tworzenia i/lub edytowania Job w strukturze dla Twojej organizacji.

Aby uzyskać więcej informacji technicznych oraz marketingowych proszę skontaktować się z naszym zespołem ekspertów. Aby zapoznać się z oficjalną dokumentacją, odnośnie wykorzystywania Panelu Webowego dostarczonego przez Veeam, kliknij tutaj.