Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

5.4.3 Edytowanie Jobs

Aby edytować Job, przejdź do sekcji "JOBS".

Z listy Jobs wybierz ten, który chcesz edytować, klikając na wybrany wiersz (zostanie on podświetlony na niebiesko). Następnie kliknij "Job" w prawym górnym rogu i wybierz "Edit ..." z rozwijanego menu.

Pojawi się okno, ukazujące wszystkie opcje Job, które są takie same jak w przypadku tworzenia nowego Job. Dokonaj niezbędnych zmian i zaakceptuj je, gdy zostaniesz o to poproszony.

Aby uzyskać więcej informacji technicznych oraz marketingowych proszę skontaktować się z naszym zespołem ekspertów. Aby zapoznać się z oficjalną dokumentacją, odnośnie wykorzystywania Panelu Webowego dostarczonego przez Veeam, kliknij tutaj.