Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 15 - Szablony Prywatne > Edycja szablonu prywatnego

15.3 Edycja szablonu prywatnego Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Limity hardware ustawione w czasie tworzenia Szablonu nie mogą zostać zmienione.

Edycja szablonu prywatnego odbywa się w następujący sposób:
  • przejdź do Panelu Kontrolnego;
  • wybierz "COMPUTING" z menu w górnej części strony;
  • wybierz data center, w którym utrzymywany jest szablon, który chcesz edytować;
  • wybierz "Szablony Prywatne" z sekcji "SZABLON" z menu po lewej stronie;
  • zostaniesz przeniesiony do sekcji "Szablony Prywatne";
  • kliknij "ZARZĄDZAJ" obok szablonu, który chcesz edytować;
  • zostaniesz przeniesiony do sekcji szablonu osobistego, gdzie wyświetlone zostaną parametry skonfigurowane w czasie jego tworzenia;
  • wybierz "Edytuj" pod nazwą szablonu;
  • zostanie wyświetlona sekcja, w której możesz edytować pola "Prezentacja" oraz "Dane dostępowe" wprowadzone w czasie tworzenia szablonu;
  • po wykonaniu niezbędnych zmian, zapisz szablon za pomocą "ZAPISZ ZMIANY".