Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 7 - Zaplanowane Operacje > Dodawanie Zaplanowanych Operacji

7.2 Dodawanie Zaplanowanych Operacji

Zaplanowane operacje można dodać w następujący sposób:
 • zaloguj się do Panelu Kontrolnego za pomocą danych logowania: nazwy konta (FPL-12345) i hasła;
 • wybierz "COMPUTING" z menu;
 • wybierz Data Center;
 • z menu po lewej stronie wybierz "Zaplanowane Operacje" z sekcji "NARZĘDZIA";
 • zostaniesz przeniesiony na stronę "Zaplanowane Operacje";
 • kliknij "DODAJ OPERACJE";
 • Otware zostanie okno "Dodaj zaplanowaną operację", w którym zostaniesz poproszony o wprowadzenie następujących danych:
  • Serwer Cloud: Serwer Cloud, na którym chcesz zaplanować daną operację. Lista zawiera jedynie Serwery Cloud, które są włączone lub wyłączonehe list will only contain Cloud Servers that are on or off;
  • Status (Włączone/Wyłączone): status zadania po jego utworzeniu, "aktywne" lub "zawieszone";
  • Zadanie: rodzaj zadania planowanego na Serwerze Cloud;
  • Data rozpoczęcia: data rozpoczęcia tworzonego zadania (data nie może przypadać przed datą tworzenia zadania);
  • Czas: godzina rozpoczęcia zadania (czas nie może przypadać przed godziną tworzenia zadania);
  • Zadanie cykliczne: opcja pozwalająca na stworzenie cyklicznej zaplanowanej operacji;
  • Uwagi: wszelkie komentarze do tworzonego zadania;
 • Po zaplanowaniu operacji wciśnij "ENTER" w celu potwierdzenia aktywacji operacji.
 
Aplikacjia nie zezwala na zaplanowanie zadania na mniej niż 5 minut przed jego rozpoczęciem. Pierwsze zadanie musi więc być zaplanowane na ponad 5 minut przed jego rozpoczęciem.

Niektóre Zaplanowane Zadania mogą zakończyć się niepowodzeniem. W takim wypadku możliwa jest weryfikacja wyniku w szczegółach każdego zadania oraz w zakładce "Logi operacji" Data Center lub indywidualnego Serwera Cloud.

Zaplanowane operacje mogą zostać również utworzone w widoku "Wyświetl jako Kalendarz", poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dany dzień i wybranie opcji "Nowa zaplanowana operacja".
 
Proszę pamiętać, że operacje nie mogą zostać zaplanowane na datę i czas z przeszłości.