COMPUTING > Serwery Cloud > 11 - Load Balancer > Usuwanie load balancer'a

11.3.6 Usuwanie load balancer'a

Po przejściu do sekcji zarządzania load balancer'em, aby usunąć load balancer wykonaj następujące kroki:
  1. na stronie ze szczegółami technicznymi load balancer'a, jeśli load balancer jest aktywny kliknij przycisk "WYŁĄCZ", w innym przypadku przejdź do instrukcji z punktu 3,

  2. potwierdź żądanie,

  3. następnie kliknij na przycisk "USUŃ"

  4. i potwierdź żądanie.

Usunięcie load balancer'a nie zmienia konfiguracji Serwerów Cloud/Serwerów Dedykowanych które są do niego podłączone.

 UWAGA: Przypominamy, iż usunięcie load balancer'a jest nieodwracalne i powoduje usunięcie reguł skonfigurowanych dla niego. Adres IP przypisany do load balancer podczas procesu aktywacji pozostanie przypisany do użytkownika. Historia oraz statystyki nie będą już dostępne..