COMPUTING > Serwery Cloud > 11 - Load Balancer > Czym jest balancer?

11.1 Czym jest balancer?

Balancer pozwala na przekazywanie obciążenia (np. serwera Web, Email lub bazodanowego) pomiędzy serwerami Cloud. Warunkiem wykorzystania balancer-a jest to, że wszystkie serwery Cloud muszą mieć taką samą konfigurację oraz zawierać te same dane.

Użycie balancer-a połączonego z grupą serwerów, poprzez redundację, zwiększa poziom niezawodności a także daje gwarancję ciągłości dostarczania usługi. To pozwala na optymalizację posiadanych zasobów, zwiększenie produktywności, zredukowanie czasu reakcji oraz zmniejsza ryzyko przeciążeń.
Jeżeli jeden z serwerów Cloud, który jest podłączony do balancer-a przestanie pracować, balancer wykluczy go ze swojej struktury i jego zadania przydzieli pozostałym serwerom Cloud gwarantując tym samym ciągłość dostarczania usługi; w tym samym czasie system wyśle powiadomienie e-mailem i/lub SMS-em na adres mailowy kontaktowy podany podczas zamawiania usługi.

Użycie balancer-a jest rekomendowane jeśli potrzebujesz:
  • gwarancji ciągłości dostarczania usługi
  • chcesz być przygotowany na nagly wzrost ruchu
  • zarządzać bardzo dużym ruchem

Koszt usługi

Usługa posiada miesięczny okres abonamentowy (30 dni) i jej koszt jest od razu potrącany podczas aktywacji z Twojego konta (w celu uzyskania dokładniejszych informacji zobacz nasz cennik usług). Koszt usługi nie zależy od ilości i typów użytych reguł, liczby serwerów Cloud/serwerów dedykowanych podłączonych do balancer-a oraz statusu balancer-a. Jeśli balancer zostanie usunięty przed końcem wykupionego abonamentu pozostałe środki przepadają.