STORAGE > Object Storage > 1 - Użytkowanie i technologia > Dlaczego warto wybrać usługę Object Storage?

1.3 Dlaczego warto wybrać usługę Object Storage?

Dostępna

Usługa Object Storage oferuje dwa typy planów taryfowych opartych na wykorzystaniu usługi:
  • plan rozliczeniowy na podstawie zużycia - polecany przy niewielkiej liczbie operacji wgrywania/pobierania
  • pakietowy plan taryfowy - polecany przy częstym korzystaniu z usługi
W obu rozwiązaniach ruch przychodzący oraz żądania są darmowe. Plan taryfowy może być zmieniony w dowolnym momencie.

Elastyczna

W Storage Object możliwe jest dostosowanie usługi w zależności od potrzeb użytkownika pod względem pojemności, wydajności i kosztów. Pozwala również na interakcję z usługą Forpsi Computing i jest kompatybilna z API S3. Możliwość tworzenia wielu kont Object Storage, pozwala na oddzielenie różnych zestawów danych i optymalizacje ich zarządzania.

Bezpieczna

Funkcjonalny system rozproszonej inteligencji nie posiada słabych punktów. Replikacja jest podstawowym mechanizmem ochrony danych na którą składa się utworzenie 2 replik (3 kopie) dla każdego zapisanego pliku. Zarządzanie kopiami przez system jest całkowicie, dla użytkownika, transparentne: oznacza to że użytkownik może przeglądać archiwizowane pliki gdy w tym samym czasie system tworzy 2 kopie bezpieczeństwa na innych serwerach.
W czasie transmisji danych, protokół HTTPS może być używany pomiędzy punktem końcowym użytkownika i publicznym punktem wejścia kompatybilnym z S3. Uwierzytelnianie i integralne żądania HTTP używają algorytmu S3 dla interfejsu REST.