URL

URL

Uniform Resource Locator - Jest to adres, który jednoznacznie identyfikuje zasób (strony html, pliki, zdjęcia itp) w Internecie. URL jest zamieniany na adres IP przez DNS.

Uniform Resource Locator
Uniform Resource Locator