Storage

Storage

Termin Storage w informatyce odnosi się do techniki archiwizacji i przechowywania danych w formie elektronicznej.

Storage
Storage