RTO

RTO

RTO (Recovery Time Objective) - Reprezentuje maksymalny czas jaki w razie potrzeby zajmie przywrócenie usług do normalnego stanu.