RPO

RPO

RPO (Recovery Point Objective) - Reprezentuje maksymalny czas jaki upłynął pomiędzy utworzeniem danego punktu przywracania a jego przywróceniem. Oznacza maksymalny czas utraty danych systemu w przypadku awarii. Im parametr jest wyższy, tym większa ilość danych zostanie utracona.