NetBios

NetBios

Network Basic Input Output System - API, które może być używane przez aplikacje w sieci lokalnej (LAN), aby umożliwić wymianę danych.

Network Basic Input Output System
Network Basic Input Output System