Ethernet

Ethernet

Ethernet - Jest to protokół umożliwiający podłączenie komputera do sieci lokalnej (LAN). Wykorzystuje takie elementy sieciowe jak kable typu skrętka, karty sieciowe itp.

Ethernet
Ethernet