DNS

DNS

Domain Name System - W uproszczeniu, jest to system opierający się na bazie pozwalającej odwzorować nazwy domenowe na adresy IP, oraz adresy IP na nazwy domenowe.

Domain Name System
Domain Name System