Ciągłość biznesowa

Ciągłość biznesowa

Jest to zdolność firmy do kontynuowania działalności gospodarczej w przypadku katastrofy, które mogą uderzyć w nią, wewnętrznie (np. awarie, pożary) lub zewnętrznie (np. trzęsienia ziemi, powodzie, blackout) w jej struktury.

Business Continuity
Business Continuity