Adres IP

Adres IP

Internet Protocol address - (IP - skrót od Internet Protocol) - jest 32-bitową liczbą (4 dziesiętne liczby oddzielone kropkami np. 000.000.000.000), która w unikalny sposób identyfikuje każdy komputer (lub urządzenie) podpięte do sieci z użyciem protokołu TCP/IP. Adres IP spełnia dwie funkcje:

- w sposób unikalny identyfikuje urządzenie podpięte do sieci
- zapewnić drogę do osiągnięcia tego urządzenia

Adres IP może być:

Dynamiczny - Przydzielony przez serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) w sieci LAN, dynamicznie i automatycznie z zakresu dostępnych adresów.

Statyczny - Jest to adres IP który nie ulega zmianie w czasie.

Internet Protocol address
Internet Protocol address