Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Private Cloud  /  2 - Zarządzanie stanem konta  /  Co się dzieje, gdy wyczerpią się środki na koncie

2.3 Co się dzieje, gdy wyczerpią się środki na koncie

W momencie jeśli na koncie brakuje środków na przedłużenie usługi Private Cloud na kolejny 30 dniowy okres abonamentowy, konto administracyjne zostaje zawieszone. Oznacza to, że użytkownik nie ma już dostępu do zarządzania zasobami, które w każdym wypadku pozostają zarezerwowane dla klienta.

Jeśli po upływie 17 dni konto nie zostanie doładowane kwotą wystarczającą do pokrycia kosztu usługi Private, zasobów sieciowych i obliczeniowych oraz usług dodatkowych, to usługa zostanie USUNIĘTA.
 
 Uwaga: operacja usunięcia nie może być cofnięta a usuniętych zasobów nie da się przywrócić.