Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Object Storage > 2 - Zarządzanie stanem konta > Co się dzieje, gdy wyczerpią się środki na koncie

2.4 Co się dzieje, gdy wyczerpią się środki na koncie

Kiedy wyczerpią się środki na wszystkich kontach, użytkownik zostaje zablokowany (zostanie oznaczony jako ZAWIESZONY) i nie może zostać reaktywowany bez wcześniejszego doładowania konta kwotą nie mniejszą niż 11,99 zł+VAT.

Jeśli klientowi wyczerpią się środki, konta korzystające z planów taryfowych Object Storage będą nadal aktywne do końca 30 dniowego okresu abonamentowego. Po upływie tego okresu ich status zmieni się na WYŁĄCZONY.

Niezależnie od typu konta Object Storage, po upływie 17 dni od wyłączenia, jeśli konto nie zostanie doładowane kwotą wystarczającą do ponownej aktywacji usługi Object Storage, zostanie ono nieodwracalnie USUNIĘTE wraz ze wszystkimi powiązanymi danymi.
 
 UWAGA: operacja usunięcia jest nieodwracalna i nie ma już możliwości odzyskania danych.