Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Object Storage > 3 - Konto Storage > Utworzenie konta Storage

3.1 Utworzenie konta Storage

Użytkownicy mogą utworzyć jeden lub więcej kont do korzystania z usługi Object Storage. Aby utworzyć konto, zaloguj się do Panelu kontrolnego usługi Object Storage przy użyciu hasła i postępuj w następujący sposób:
 • wybierz zakładkę "CLOUD Object Storage" z menu na górze

 • kliknij na "Konto Object Storage" w sekcji "Usługi" w menu z lewej strony

 • przejdź do sekcji "Zarządzanie kontem Storage"

 • kliknij w "Dodaj Nowe Konto"

 • pojawi się strona jak poniżej

 • inserisci i dati necessari
 • Dane logowania
  Każde konto musi mieć "Nazwa konta" i "Hasło". Tylko za pomocą tych danych do logowania można uzyskać dostęp do konta dla usługi Object Storage.
 • Region
  Każde konto które tworzysz musi mieć wybrany "Region", lokalizację w której będą zapisywane i przechowywane dane. Po utworzeniu konta parametr ten nie będzie mógł być zmieniony.
 • Plan taryfowy
  W trakcie tworzenia konta będziesz musiał również wybrać plan taryfowy w celu rozliczenia kosztów korzystania z usługi Object Storage. Do wyboru są dwa rodzaje planów taryfowych: za zużycie oraz pakiety. Plan taryfowy może być zmieniony w każdej chwili.
po wprowadzeniu szczegółowych danych zakończ proces poprzez kliknięcie w przycisk "Utwórz Konto"zostanie otwarte okno modalne z prośbą o potwierdzenie akcjikliknij przycisk "OK".Konto zostanie utworzone i pojawi się w sekcji "Zarządzanie kontem Storage". Stąd można zarządzać kontem.