Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Serwer Cloud > 2 - Zarządzanie stanem konta > Płatność na podstawie alokacji zasobów

2.4 Płatność na podstawie alokacji zasobów

Zasoby skonfigurowane na Cloud Computing mają koszt który rozliczany jest godzinowo (lub części godziny), 30 dniowego okresu abonamentowego, miesięca kalendarzowego lub opłaty jednorazowej (tylko podczas tworzenia serwera Cloud) i następnie odliczany od stanu konta. Koszt każdego zasobu jest powiązany ze statusem serwera Cloud (włączony, wyłączony, zarchiwizowany). Poniżej znajduje się diagram zasobów które są płatne w powiązaniu ze statusem serwera Cloud oraz wybranym Hypervisor'em:
 
Status serwera Cloud Hypervisor
VMware Hyper-V
Włączony Przestrzeń dyskowa
Licencje szablonów
vCPU
RAM
Przestrzeń dyskowa
Licencje szablonów
vCPU
RAM
Wyłączony Przestrzeń dyskowa
Licencje szablonów
vCPU
RAM
Przestrzeń dyskowa
Licencje szablonów
vCPU
RAM
Zarchwizowany Przestrzeń dyskowa
Licencje szablonów
vCPU
RAM
Przestrzeń dyskowa
Licencje szablonów
vCPU
RAM
Przypominamy, że serwer Cloud Smart posiada swój koszt miesięczny, który jest niezależny od statusu serwera (włączony, wyłączony, zarchwizowany).

Zasoby które użytkownik wybrał i skonfigurował są zawsze dostępne, gwarantowane i wyłącznie zastrzeżone. Klient ma swobodę zmiany ilości używanych zasobów w dowolnej chwili, za wyjątkiem dysków twardych których pojemność nie może być zmniejszana.

W odpowiednim miejscu "SERWERY CLOUD" > "Zarządzaj" możesz sprawdzić status (włączony, wyłączony) każdego z serwerów Cloud.


W menu po lewej "SERWERY CLOUD" możesz także wyświetlić wszystkie zarchiwizowane Serwery Cloud.