Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  2 - Zarządzanie stanem konta  /  Czas ważności stanu konta

2.7 Czas ważności stanu konta

Stan konta każdego istniejącego klienta, z jakiegokolwiek powodu, nie przypisany do żadnej usługi, może być użyty do zakupienia lub odnowienia usług świadczonych przez Forpsi, nie później niż 12 (dwanaście) miesięcy od daty płatności, zgodnie z procedurami wskazanymi na stronie www.arubacloud.pl, w części poświęconej tej tematyce. Jeśli przeminie okres wskazany powyżej, bez wykorzystania przez klienta wyżej wymienionego stanu konta, zostanie on ostatecznie uznany za wykorzystany i zabrany przez Forpsi, oraz klient nie będzie miał możliwości żądać zwrotu pieniędzy lub możliwości wykorzystania.
Zobacz także
www.arubacloud.pl